Headquarters : 6F, Gold Plaza, 157, Noeun-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea Tel : +82-42-861-0743 / Fax : +82-42-861-0744 e-mail : jjh4861@aresinfo.com